Workhops bij het Bloemtheater Nicky Markslag

De najaarsworkshops zijn weer begonnen…

Woendagavond 20 oktober

Woensdagavond 10 november

Dit jaar geven we natuurlijk weer Kertsworkshops met de dan geldende coronaregels.

U kunt ook online meedoen (U moet dan wel het pakket zelf ophalen).